Szolgáltatásainkat mindig az Ön igényeihez igazítjuk

Könyvelési szolgáltatás

 • civil szervezetek könyvelésefőkönyvi könyvelés
 • távkönyvelés
 • könyvelési feladatokhoz kapcsolódó adóhatósági ügyintézés
 • vevő - szállító folyószámlék egyeztetése
 • analitikus nyilvántartások vezetése
 • szállítói számlák, bank, házi pénztár, tárgyi eszközök könyvelése
 • adófolyószámlák ellenőrzése és egyeztetése az adóhatósággal, önkormányzattal
 • éves beszámolók, egyszerűsített éves beszámolók elkészítése, elektronikus közzététele
 • helyi adóbevallások elkészítése, benyújtása az önkormányzati szervekhez
 • könyvvizsgálatban közreműködés
 • közbenső mérlegek elkészítése
 • évközi pénzügyi kimutatások elkészítése
 • adatrögzítés, kontírozás
 • NAV ellenőrzésekben való részvétel
 • számviteli politika és egyéb szabályzatok elkészítése
 • távkönyvelési szolgáltatás
 • civil szervezetek könyvelése

Bér és munkaügyi szolgáltatások

 • bérek és egyéb juttatások számfejtése
 • szabadság-nyilvántartás vezetése
 • új belépők és kilépők teljes körű adminisztrációja
 • munkáltatói igazolások elkészítése
 • havi adatszolgáltatások, bevallások elkészítése
 • bérezéssel kapcsolatos tanácsadás
 • munkaügyi statisztikák elkészítése
 • havi utalandó adók és járulékok listájának elkészítése

Adótanácsadás

 • alakulás előtti tanácsadás
 • vállalkozások részére számviteli
 • adózási tanácsadás
 • adóoptimalizálás - kalkuláció készítése
 • üzletviteli tanácsadás
 • ad-hoc jellegű kérések kezelése
 

Cégalapítás

A cégalapítást irodánk tapasztalt ügyvédpartnere végzi, akit több mint 10 éve foglalkozik társaságok, civil szervezetek alapításával, közel 20 éves együttműködésünk és ügyfeleink maradéktalan megelégedése mellett.

Amennyiben minket bíz meg a könyvelési feladatok ellátásával, úgy a cégalapítás költségét az első havi könyvelési díjban érvényesítünk.
Ebben az esetben a társaság elindítását nem terheli ügyvédi díj.

A kedvezmény érvényesítésének feltétele irodánkkal kötött megbízási szerződés könyvelésre.

Közbeszerzés Ajánlatkérőknek

Közbeszerzés Ajánlattevőknek

Irodánk ügyvédpartnere vállalja közbeszerzési eljárások bonyolítását. Irodánk ügyvédpartnere a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékében szereplő közbeszerzési szakértő. 

Ajánlatkérők részére:
 • EKR rendszer teljes körű használata.
 • Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása valamennyi eljárásrendben és szakterületen (árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás, építési koncesszió, tervpályázat) az alábbiak szerint:
 • közbeszerzési szabályzat, a közbeszerzési terv és az éves statisztikai összegezés felülvizsgálata, elkészítése,
 • közbeszerzés tárgyának és becsült értékének meghatározása,
 • egybeszámítási szabály alkalmazása,
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat elkészítése,
 • a beszerzés fedezete rendelkezésre állásának dokumentálása,
 • az eljárás fajtájának kiválasztása és az eljárás lebonyolítási menetének kidolgozása eljárási határidők meghatározása
 • a kizáró okok és alkalmassági minimumkövetelmények meghatározása
 • ajánlati felhívás és a dokumentáció elkészítése, ellenjegyzése
 • bírálati szempont kiválasztása, meghatározása,
 • a dokumentáció összeállítása,
 • a szerződés tervezet elkészítése,
 • hirdetmény, felhívás elkészítése,
 • az eljáráshoz kapcsolódó egyéb hirdetmények és tájékoztatók (pl. az eljárás eredményéről, a szerződés módosításáról és teljesítéséről szóló hirdetmény, összegezés) elkészítése,
 • a hirdetmények közzététele
 • kiegészítő tájékoztatás elkészítése és konzultáció nyújtása
 • ajánlatok bontása
 • ajánlatok elbírálása
 • szakvélemény és döntési javaslat elkészítése
 • az eljárás dokumentálása
 • nyilvánosság, közzétételek elkészítése.

 
Irodánk ügyvédpartnere vállalja a közbeszerzési eljárások közbeszerzési tanácsadását.Ajánlattevők részére:
Valamennyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában ajánlati dokumentáció összeállítása, ajánlati stratégia megtervezése, szükség esetén jogorvoslati eljárás lebonyolítása:
 • a közbeszerzési felhívás és dokumentáció vizsgálata;
 • ajánlati stratégiával, alkalmassággal kapcsolatos konzultáció
 • az ajánlat összeállítása és benyújtása;
 • kiegészítő tájékoztatás kérése;
 • jogorvoslati eljárás során segítségnyújtás;
 • előzetes vitarendezési kérelem előkészítése, előterjesztése.

 

Ingatlanügyek teljeskörű lebonyolítása

Ügyvéd partnerünk komoly tapasztalattal rendelkezik a közbeszerzési eljárás eredményként megkötésre került szerződések vonatkozásában is a szerződésszegésből eredő igények peres úton történő érvényesítésében és ingatlanügyek teljes körű bonyolításában.
Ha bármi kérdése van
könyvelés-adótanácsadás  +36 30 475 3941
ügyvéd (közbeszerzés) +36 30 695 0329

 
Hívjon minket bátran!